Kurz MAGIECíl kursu:

 • nabytí a upevnění teoretických znalostí a aktivní užívání praktických dovedností magie,
 • získání základních poznatků o odvětvích okultismu s magií souvisejících.
  Vedlejším cílem je podchycení talentu či možností žáka a jejich rozvíjení.

  Podstatou kursu je rozhovor, konzultace, tvořivost žáka, ne předávání studijních materiálů. Konzultace jsou po dobu prvních tří lekcí vedeny písemně dle potřeby žáka, později i osobně, popřípadě na seminářích. Každá lekce je ukončena tehdy, kdy žák zvládnul její naplň.


  Podmínky:

  Věk nejméně 16 let. Kázeň. Znalost pravopisu jazyka českého (slovenského) a jeho aktivní používání. Osobní zájem žáka, jeho aktivita.
  Studijní plán:


  Nultý či vstupní cyklus:

  1. lekce: Seznámení s předmětem a se způsobem studia - jaká magie, jaká cvičení a jaká teoretická východiska jsou náplní kursu. Vytyčení cílů, dohoda o způsobu jejich dosažení. Stanovení cílů pro první studijní období + časový plán. Odhad cílů dlouhodobých.
  Prověření teoretických znalostí, doporučení k dalšímu studiu.
  Sebehodnocení žáka, jeho postoj k sobě samému. Jeho očekávání od kurzu, jeho očekávání od sebe.
  Založení magického deníku, jeho forma, dohoda ohledně kontroly magického deníku.
  Další podoby práce na sobě. Úvod do živlového dělení světa a do studia korespondencí. První cvičení v magii.
  Cena za vstupní lekci: 4.900,- Kč.


  První studijní cyklus:

  2. lekce: Pojmy, které budeme užívat, slovníček. Způsob komunikace, který budeme užívat. Sebezpytování duše - jak na to. Co přinášejí různé druhy cvičení. Tzv. jemnohmotná těla. Očista. Základní rituály. Živel země.
  3. lekce: Teoretické základy magie. Symboly, mýty, posvátné jazyky. Symbolika čísel. Základy práce s představami. Relaxační a koncentrační techniky. Energetický koncept magie. Rituály. Živel vzduch.
  4. lekce: Tarot. Struktura Universa a nakolik je potřebné ji mít. Magická kabala. Obyvatelé jiných světů. Psychologické aspekty magie. Imaginace, vizualizační cvičení. Živel voda.
  5. lekce: Božstva. Teoretický základ rituálů. Druhy rituálů, jak rituál sestavit. Rituál a koncepce Universa. Úvod do komplexní rituální praxe. Živel oheň.
  6. lekce: Shrnutí. Sebehodnocení a sebekritika žáka, naplněná a nenaplněná očekávání, pokroky, zjištění, hodnocení kursu. Stanovení cílů pro další období. Vnitřní chrám, mikrokosmos a makrokosmos. Magická přísaha pro další stupeň.
  Témata každé lekce nutno zpracovat a uzavřít před postupem k další. Je nutno prostudovat alespoň polovinu doporučené literatury. Nejkratší čas pro zvládnutí jedné lekce je půl roku na teorii a půl na praxi.
  Cena tohoto studijního cyklu: 33.000,- Kč nebo 6.900,- Kč za každou lekci.


  Obsah dalších studijních cyklů není veřejný.  Pokyny pro zájemce:

  Tázat se a přihlásit můžete na 111/zavináč/ritual/tečka/cz.


  Připravuje a vede sor. Chiah za využití zkušeností a poznatků členů magické lóže M.O.Th.

  Zavři okno

 • "; ?>